Frihängande roder

Frihängande roder till Sveakryssaren
Författare: Anders Birgersson Landavägen 6, 691 42 Karlskoga
tel 0586-568 66 epost: anders.birgersson@karlskoga.mail.telia.com


Innehållsförteckning

  1. Allmän beskrivning
  2. Roderplacering
  3. Inplastning av axel i roder
  4. Inplastning av rör i båt
  5. Material och kostnader
  6. Segling och erfarenheter
  7. Bilagor, ritningar och foton

1.Allmän beskrivning Jag blev ägare till S-3501 under vintern -92. S-3501 var då utrustad med ett frihängande roder samt en racklig rattstyrning. Enligt uppgift var båten byggd med detta roder Redan andra säsongen (-93) åkte rattstyrningen över bord. Det var då som problemen med rodret visade sig. Hjärtstocken gick nämligen upp bakom stuvluckan. Detta gav en otäckt lång rorkult drygt 1.6 m vilken var otrevlig vid manövrering i hamn. 1 övrigt såg hela roderkonstruktionen konstig ut. Under vintern -93 bestämde jag mig för att byta till ett nytt roder. Efter att ha samtalat med Peter Mattisson på Plastskador & Montage AB bestämde jag mig för att satsa på ett nytt frihängande roder enligt de senaste konceptet. På de följande sidorna beskriver jag arbetet med roderbytet under våren -94. Även ritningar på roderaxeln bifogas. Min ambition har hela tiden varit att göra roderbytet så enkelt och billigt som möjligt. Till roderaxel valde jag en massiv slipad axel i rostfritt och syrafast material (2343). Diametern på axeln valdes efter mycket överväganden till 40 mm. Beräkningar ger då en hållfasthet av ca 3000N vid en punktbelastning mitt på rodret. Detta torde räcka för en båt av Sveakryssarens typ där även rodrets djup är begränsat. Fördelen med att välja en massiv axel är att den inte kan vattenfyllas och sprängas på vintern som ett rör kan. Vid en eventuell överbelastning går en massiv axel inte av den böjer sig.

2. Roderplacering Efter mycket funderande och diskussion med några andra SVEA-ägare kom jag fram till följande monteringsmetod. Roderröret monteras 120 mm framför lucksargen mätt från hålets kant till centrum på röret. Detta ger en tillräcklig yta för inplastning mot däck. 1 båtens längslinje riktas roderröret så att vinkeln blir 90 grader i förhållande till lucksargen vilken överensstämmer hyfsat med vattenlinjen. I båtens tvärslinje riktas röret i förhållande till kölen. Genom att utnyttja en lång rak stång/rör så förenklas syftningen mot kölen. När detta är gjort monteras axel och rör provisoriskt med kilar alternativt rörklämmor (ingen plastning än). Om axeln ställs i hålet innan röret sätts dit behöver man inte lyfta båten. När axeln är monterad görs en mall med vinkeln mellan axeln och båtens skrovlinje. Denna används för att få rätt vinkel mellan roderbladet och skrovet. Vid denna montering kontrolleras även längden på rör och axel. Hur stora avvikelser som kan förekomma i längden mellan skrov och däck på olika båtar har jag ingen uppfattning om.

3. Inplastning av axel i roderDetta moment är nog det svåraste att få till bra ( även seriebåtar har misslyckats med detta). Jag gjorde enligt nedan. De två halvorna slipas så att de passar ihop. gör hål för axelingången i halvorna. Lägg upp halvorna och axeln på en plan yta och rikta axeln så att den stämmer med rodrets symmetrilinje. Mallen från föregående rubrik används för att få rätt vinkel mellan roder och axel. Jag utnyttjade glasfiberspackel för att gjuta monteringsklack för axelns tre flyn. För att få en extra säkerhet så slipade jag ned klackarna något och plastade in dem med några lager glasfiber och polyester. Sedan limmas axel och flyn mot klackarna med glasfiberspackel eller epoxilim. Innan man går vidare bör axel och roder provas på båten. Den andra halvan sätts fast med tape. Om rodret verkar OK är det bara att fortsätta och slutgiltigt plasta fast axel och flyn. Lämpligen används glasfiberspackel för att jämna ut radier före plastning. Snåla inte på plast och glasfiber. Efter detta utnyttjas glasfiberspackel för att bygga upp så att ytorna vid de tre inplastade flyna får kontakt med den andra roderhalvan. Limytan i bakkant på rodret är OK men den i framkant är dålig. Av denna anledning plastade jag upp en valk i framkanten för att få större anliggning. Nästa problem är vad man skall fylla rodret med. Nedanstående alternativ finns:

  • Ingen fyllning och dräneringshå1.
  • Tvåkomponents skum (OBS enkomponents skum härdar ej i slutna utrymmen)
  • Block av Divinycell eller liknande.

Själv gjorde jag några block av Divinycell som jag anpassade för hålrummen. Dessa block limmas fast i den ena roderhalvan. Slutligen limmas halvorna ihop med epoxilim förtjockat med microfiber eller bomullsflock för att fylla ut eventuella hålrum (OBS glasfiberspackel härdar för snabbt vid hopsättning av halvorna). När detta har härdat bör man plasta igen skarven mellan halvorna. Därefter målade jag rena plastytor med HEMPELS SEALER och därefter 5 ggr med HEMPELS LIGHT PRIMER. OBS! axelns ingång i rodret tätas med t.ex. SIKAFLEX 221. Tätfogen får bättre plats om stödbrickan fasas invändigt.

4.Inplastning av rör i båt Om rodret ställs på plats innan röret monteras behöver inte båten lyftas. När rörets läge är inpassat sätts det lämpligen fast med glasfiberspackel. Sedan plastas det fast med glasfiber och polyester. Den nedre genomföringen får ta mest laster och plastningen bör ske med rejäl överlappning där en radie av minst 300 mm rekommenderas. Den övre genomföringen behöver ej göras lika kraftig. Röret bör plastas in till en nivå ovanför vattenlinjen. Själv plastade jag in hela röret vilket ger bra stöd mellan däck och skrov. På undersidan bör man plasta ut för att få en mjuk övergång mellan skrov och rör. Utplastningen skärs av några mm från rörets ände för att få plats med en sträng SIKAFLEX 221 för tätning mellan skrov och rör. Ytorna under vattenlinjen behandlas sedan med epoxiprodukter.

5. MaterialNedanstående material har använts. Allt material som har kontakt med vattnet bör vara rostfritt/syrafast 2343.

 

Slipad axel D 40 mm h9 1500 mm 1500:-
Rör D 54*2 mm 1050 mm 350:-
Plattjärn 50*5mm 750mm 200:-
Bussningar Kontima 5085 2 st 150:-
Låsring 60*40* 15mm 1st – – – –
Stödbricka 60*40*3mm 1 st – – – –
Rorkultbeslag 30 mm axel 1100:-
Roderhalvor Plastskador & Montage AB 2500:-
Övrigt material Plast + glasfiber + färg 1200:-
Totalkostnad 7000:-

Till detta kommer eventuella arbetskostnader som beror på hur mycket man klarar av att göra själv. På S-3501 behövdes ej någon modifiering av köl och motoraxel då båten redan från början var utrustad med frihängande roder. Således är S-3501 inne på sitt andra frihängande roder!

6. Segling och erfarenheterTyvärr har årets säsong blivit begränsad p.g.a. sen sjösättning och barnafödsel. De seglingar som gjorts har varit i tämligen lugnt väder. Roderkraften har känts behaglig. De köpta polyamidbussningarna från KONTIMA AB är eventuellt för glappa, vi får se om de sväller. S-3501 utrustades före säsongen -94 med självslående fockskena från LAREMI Båtkonsult. Jag kommer att utnyttja denna tillsammans med ett framflyttat förstag. Med den större förtriangeln så får en ”standard” fock plats. De seglingar som gjorts hittills har skett med en SMARAGD fock (som är något liten) med gott resultat. Eventuellt hinner jag prova med en omsydd ”max” fock före vintern.

7. Bilagor

 
Foton av frihängande roder