Hackbräde till rorkult

Hackbräde till Svean.


Hackbrädet är till ovärderlig hjälp för att förhindra att rodret slår ut när man tar upp akterankaret. Om man skall finsegla med hjälp av brädet bör det nog göras så att delen med hack i kan justeras lite i sidled. Hacken i det här mässingshackbrädet är sågat med tre bågfilsblad i bredd.Sitter monterat på Svea 3385. Bilderna på hackbrädet: 1=nedfällt 2=uppfällt 3=med rorkulten ilagd.

1.  2.  3.
Hälsningar Hans Fröbom.