Kyla ombord – uppföljning

Kyla ombord – uppföljning
Jörgen Thulstrup (februari 2003)


Jag skrev efter segelsäsongen 1996 en artikel om erfarenheterna från installation och drift av ett nytt kylaggregat – Origo Marin Cool – i vår Sveakryssare 3328 Maringa. Det kan därför kanske vara intressant med en uppföljning nu efter sju säsongers användning. Är vi lika positiva nu som då efter endast en säsong?

Låt mig då direkt sammanfatta. Ja, vi är fortfarande lika positiva. Utrustningen har fungerat precis som den skall göra. Det har inte varit några som helst problem med elektronikens funktion. Ingenting har gått sönder eller har behövt ersättas. Däremot har det varit några få problem, men de har haft sin orsak i annat än i själva kylboxen med tillhörande elektronik.

Mitt under den fjärde driftsäsongen steg strömförbrukningen märkbart. Det var svårt att hålla batterierna laddade. Landström tankades vid flera tillfällen. Efter upptagningen på hösten upptäckte vi att isoleringen av den stora kopparflätan från plattan på skrovets utsida till själva boxen var skadad. Den hade spruckit upp i en skarv. Detta hade naturligtvis medfört köldläckage med tillhörande ökad strömförbrukning. Vi tror att denna skada uppstått då fendrar stuvats vårdslöst och skavt mot isoleringen. Att bättra på gummiisoleringen till fullgott skick var inte svårt.

Säsong nummer sex hände det också vid några tillfällen att strömmen höll på att ta slut. Den gången berodde det hela på att åtminstone ett av batterierna var i dåligt skick och inte kunde laddas till full kapacitet. Batteribyte alltså.

För att vara säkra på att inte drabbas av strömkris under den sjunde säsongen installerade vi ytterligare en solpanel på 24 watts maxeffekt. Vi har monterat den vridbar mot solen på en stång i aktern, lätt avtagbar så att den kan stuvas under gång, vilket i och för sig inte är nödvändigt under något så när lugna förhållanden. Elektriskt är den parallellkopplad med den andra panelen till en och samma regulator. Det hela har fungerat utmärkt. De båda panelerna har t.o.m. under en dryg veckas segling i somras i Åländska skärgården klarat all strömförsörjning. Motorns generator laddade nämligen inte, vilket tack och lov enkelt kunde åtgärdas när felets natur väl upptäckts. Det räckte med att fästa en kabel som lossnat.