Kyla ombord

Kyla ombord

Jörgen Thulstrup

Det är alltid kallt på sjön. Javisst men inte för att hålla matvaror fräscha någon längre tid. Vår och tidig sommar går väl an, men under högsommar och höst är inte kölsvinet något bra skafferi. Frågan om att installera en kylbox i vår Sveakryssare 3328 Maringa har ventilerats länge, men inte förrän nu har vi hittat något som vi tror vara en bra lösning. Vi har nu seglat en säsong med en kylbox av märket Origo Marin Cool, som säljs av Electrolux. Jag skall här förmedla några erfarenheter. Men först några ord om tekniken och installationen.

Känd teknik i ny tillämpningOrigo Marin Cool är en termoelektrisk kylbox där den aktiva delen, som omvandlar värme till kyla, är ett s.k. peltierelement. Det hela fungerar som en omvänd värmepump. Peltierelement är ingen nyhet. De finns t.ex. i kylboxar som kan köpas på bensinmacken och kopplas till bilens cigarettändaruttag. I en sådan omvandlar peltierelementet temperaturskillnaden mellan luften och boxen till kyla. För att det hela skall fungera krävs en fläkt, och den drar i sammanhanget mycket ström – ca 4 ampere vid 12 volts spänning. Vi har provat en sådan i Maringa och den var näst intill oduglig genom sin stora strömförbrukning och i övrigt dåliga verkningsgrad.

Vi var därför både nyfikna och skeptiska när vi på båtmässan Allt för Sjön 1995 fick en demonstration av Origo Marin Cool som vid detta tillfälle introducerades på marknaden. Det nya är att utbytet värme – kyla sker med havsvattnet i stället för med luften. Härtill kommer en avancerad reglerteknik där en mikroprocessor styr effekt och temperatur. Det helt ljudlösa aggregatet sades ha väsentligt högre verkningsgrad än vad tidigare peltiersystem kunnat prestera. Det uppgavs dra endast 4 W i medeleffekt, dvs. drygt 0,3 ampere vid 12 volts spänning.

Effektregulatorn ser till att boxen kyls ned till inställt värde, 6° eller 3°. Man kan också välja ett Auto-läge där boxen kyls ned till 0° om batterispänningen är över ett visst värde, vilket inträffar när man kör motor eller har ett helt fulladdat batteri. Elektroniken talar om, via små signallampor, vilken driftsmode man har och också batteriets laddningstillstånd – reducerad kapacitet, tomt batteri, laddning, fullt batteri. Sjunker spänningen under viss nivå kopplas boxen ifrån. Solpanel kan anslutas och elektronikenheten ser till att den energi som blir över sedan boxen fått sitt, matas till batteriet. Det finns vidare en särskild laddningstransformator, i storlek ungefär som en freestyle, som kan anslutas till landström.

Det blev dock inget köp 1995. Vi avvaktade ett år, bättrade på våra kunskaper om tekniken och blev till slut så pass övertygade att vi vågade satsa de 8 000 kr som behövdes för att bli ägare till en Origo Marine Cool.

Installationen kräver eftertanke – före.Värmeutbytet med vattnet sker via en kopparplatta med ca 15 cm diameter och som skruvas fast på utsidan skrovet under vattenlinjen. Via ett hål i skrovet är denna platta mekaniskt förbunden med kylboxen genom en 25 cm lång mycket kraftig kopparfläta. Detta begränsar valmöjligheterna för boxens placering. En annan begränsning utgörs av boxens storlek i sig. Den rymmer 18 liter men blir åtskilligt större genom sin isolering. Det är alltså inte självklart att den får plats under en koj eller i kölsvinet på en mindre båt. Option finns att själv bygga själva boxen kring kylelementet och detta ger ju större möjligheter att utnyttja befintliga utrymmen. Den som funderar på att skaffa en Origo Marin Cool bör alltså innan köp noga studera om det finns lämpligt och tillräckligt utrymme för en installation. För oss löste det sig rätt enkelt, eftersom vi hade hela utrymmet under sittbrunn till förfogande efter motorbyte till en modern Honda med S-drev som placerades i akterutrymmet.

Installationsanvisningen var begriplig och enkel att följa för den normalt händige. Den hade också befogade varningar att se upp i kritiska moment för att inte göra några dumheter. Som alltid i sådana här sammanhang gäller det att noga läsa anvisningarna innan man sätter igång och medan man håller på!

Hur fungerade då det hela?Hur fungerade då systemet? Kan vi säga att vi är nöjda? Ja det kan vi. Visserligen med erfarenheter från endast en säsong.

Strömförbrukningen ärlåg. Vi har en solcell på max 24 W ansluten till elsystemet och den tillsammans med normal motorgång har räckt till: Med två batterier på vardera 60 Ah har vi aldrig haft strömkris. Det är då att märka att vi har en del andra strömförbrukare varav vattenpumpar för färsk- resp. sjövatten hör till de mest effektslukande. Vi har tillämpat principen att ha alla förbrukare, även för motorstart, kopplade till det ena batteriet medan solcellen laddat det andra. När detta är fulladdat skiftar vi batterier genom att slå om två strömbrytare.

Automatiken fungerar bra och kyleffekten är god. Särskilt i snabbkylningsmoden vid motorgång. För att på ett enkelt sätt kunna hålla koll på temperaturen har vi dock kompletterat med en digital termometer av utomhustyp, där sensorn placerats i boxen och displayen i pentryt.

En sak som däremot inte har fungerat tillfredsställande var den tillhörande laddningstransformatorn (extrautrustning för 600 kr). Vid sommarens enda försök att med landström tanka upp batterierna blev transformatorn efter ett tag för varm och gick sönder. Electrolux bytte emellertid ut den trasiga omgående och utan kostnad.

Sammanfattningsvis. Vi tror att Origo Marin Cool är ett bra kylsystem för båtar. Vi är nöjda med dess funktion. Intresserade bör dock innan köp noga kontrollera att boxen går att montera i tillgängligt utrymme.