Sveans vikt

Vad väger Svean? Mät friborden och Du vet svaret!


Sveakryssarna ligger inte lika högt i vattnet beroende på att de väger rätt olika. Ur antika handlingar från Info nr 7 1974-11-15 har red fått fram följande:

Båtvikten är lika med mätningsvikten dvs seglingsklar båt med motor och inklusive mast med stor och fockfall (riggen väger ca 90 kg). Angivet flytvattenläge är måttet från skarven mellan skrov och däck, som man hittar mitt på avbärarlisten, sålunda: Stävmåttet + medelvärdet av aktermåttet styrbord och babord, alltsammans dividerat med 2. Värdena nedan förutsätter ett linjärt samband mellan vikten och flytvattenpunkt.

Vid medelflytvattenpunkt 93 cm väger båten 3500 kg (Så lätt Svea finns det nog inte). Vid 88,8 cm väger båten 4000 kg, och vid 85 cm väger båten 4450 kg.

Man kan notera att av de sju mätta båtarna är de två tyngsta byggda i Finland. Det skiljer hela 630 kg mellan tyngsta och lättaste. Det bör noteras att all vägning gjordes vid upptagningen.

Gå och mät och gör gärna om det vid upptagningen i höst.