Toalett

Toalettinstallation i Svean


Här nedan förslag till toalettinstallation i Svean saxat ur gamla Sveanytt. Bertil Elfstrand, förste ägare till Tant Blå har gjort designen.

Principskiss